b'SECTION REPORTS2022 OfficersPresident: Zhou, XuedongRegistrar: Chen, QianmingTreasurer: Ye, LingEditor: Hu, TaoHistorians: Zhang, ZhenkangQiu, WeiliuContact InformationICD Section XIII ChinaAdmin. Assistant Dr. Hong, XiaoWest China School and Hospital of Stomatology, Sichuan UniversityNo. 14, Section 3RenMinNan Lu Chengdu, 610041, China Tel: 86-28-85502415Fax: 86-28-85582167cicd@scu.edu.cnTHE GLOBE2022No. 2SECTION REPORTS 3 1'