Honoring the World's Leading Dentists Since 1920™

World Headquarters Website

ICD Section XII – Chinese Taipei

 
Section Address:  

Dr. Chii-Chih Hsu
2F, No. 501, Yingcai Rd.
West Dist., Taichung City
40350   Taiwan


Ying-Kwei Tseng
 President
CHINESE TAIPEI Section

Registrar:   Chii-Chih Hsu
Phone:   +886-04-2305-2456
     
     
President:   Ying-Kwei Tseng
Phone:   +886 2-2741-5646
     
     

 

Officers

President:
Ying-Kwei Tseng

Past President:
Wan-Hong Lan

Registrar:
Chii-Chih Hsu

Treasurer:
Chin Kuang Wen

Editor:
Hsin-Cheng Liu

Project Liaison:
Hsin-Cheng Liu

Councilors:
Chao-Chang Chan
Yuh-Yuan Shiau
Chin Kuang Wen
Ying-Kwei Tseng
Wan-Hong Lan
Ing-Hsiang Lee
Long-Shiang Ma
Jenn-Hua Yao
Tzee-Hawi Lin
Ha-Yuan Lai

International Councilor

Hsin-Cheng Liu

Meetings
ICD Calendar