Honoring the World's Leading Dentists Since 1920™

World Headquarters Website

ICD Section XII – Chinese Taipei

 
Section Address:  

 


Ying-Kwei  Tseng
 President
CHINESE TAIPEI Section

Registrar:   Kenny Lee
Phone:   Mobile: +886 939 939 999
Email:   drkennylee@yahoo.com
     
President:   Ying-Kwei Tseng
Address:   3F-1, No. 306, Guangfu S. Rd.,
Da-An District
Taipei City 106, Taiwan
Phones:   +886 2-2741-5646
     
     
Section Website:    

 

Officers

President:
Ying-Kwei Tseng

Past President:
Wan-Hong Lan

Registrar:
Kenny Lee

Treasurer:
Chin Kuang Wen

Editor:
Hsin-Cheng Liu

Councilors:
Chao-Chang Chan
Yuh-Yuan Shiau
Chin Kuang Wen
Ying-Kwei Tseng
Wan-Hong Lan
Ing-Hsiang Lee
Long-Shiang Ma
Jenn-Hua Yao
Tzee-Hawi Lin
Ha-Yuan Lai

International Councilor

Hsin-Cheng Liu

Meetings
ICD Calendar